جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.WEB-DL   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.WEB-DL   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.INTERNAL   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.INTERNAL   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.HDTV_Exclusive_IMovie-DL.com   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.HDTV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.HDTV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.BATV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.BATV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.ASAP   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.All.Episodes.ASAP   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.720p.All.Complete.WEB-DL.HICorig   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.720p.All.Complete.WEB-DL.HICorig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.720p.All.Complete.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.480p.720p.Complete.HDTV.XviD-AFG.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.480p.720p.Complete.HDTV.x264 KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.480p.720p.Complete.HDTV.MMKV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.480p.720p.Complete.HDTV.INTERNAL   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.1080p.All.Complete.WEB-DL.HICorig   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.1080p.All.Complete.WEB-DL.HICorig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season1.1080p.All.Complete.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season.1.All.Episodes.BluRay.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season.1.All.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian 12.Monkeys.Season.1.All.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.WEB-DL_WwW.Imovie-DL.Com Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.x264-ASAP   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.x264-ASAP   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.HDTV.x264-ASAP   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.720p.WEB-DL.Farsi.C.orig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.720p.HDTV.x264   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.1080p.WEB-DL.Farsi.C.orig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.Arms.of.Mine.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON | IranFilm.NeT | پـایـان فصـل 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E13.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.WEB-DL_Imovie-DL.Com Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.Farsi.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.Farsi.720p.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.Farsi.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.720p.WEb-dL   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.Paradox.1080p.WEb-dL   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-FUM   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.XviD-AFG   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-mSD   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-si 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E12.480p.HDTV.x264-MMKV   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.WEB-DL.720p.BS.Frasi.C.orig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.WEB-DL.1080p.BS.Frasi.C.orig   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.All.WEB-DL_Imovie-DL.COM Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman & Yasamin-98) => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.720p.WEB-DL_Imovie-DL.COM Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman & Yasamin-98) => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.Shonin.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.x264-BATV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.HDTV.x264-BATV   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.480p.HDTV.x264-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.INTERNAL.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.HDTV.x264-ASAP   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.HDTV.x264-ASAP   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.x264-IMMERSE   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.x264-IMMERSE   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E11.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.x264-ImanCharge.ir   majidpink
فقط اصلاح زمان بندی مترجم iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.x264-BATV   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.x264-BATV   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.x264-BATV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.480p.HDTV.x264-mSD   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه با آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه بدون آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.HDTV.x264-ASAP   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.HDTV.x264-ASAP   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.HDTV.x264-ASAP   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه بدون آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL_Imovie-DL.COM Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.1080p.WEB-DL.DD5.1.x265.HEVC-PSA   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.1080p.WEB-DL.DD5.1.x265.HEVC-PSA   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.Divine.Move.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.All.WEB-Dl   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه بدون آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه بدون آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.480p.HDTV.x264-mSD   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI (نسخه بدون آنچه گذشت) 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT --- Synced By : ehsan_taj  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow.1080p.WEB-DL.DD5.1.x265.HEVC-PSA   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.Tomorrow   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-FUM   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-AFG   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.x264-KILLERS   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-mSD   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-MMKV   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E09.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.Yesterday.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.Yesterday.720p.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.Yesterday.1080p.WEB-DL.DD5.1.x265.HEVC-PSA   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.Yesterday.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.Yesterday.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.WEB-Dl   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم . هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.HDTV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.720p.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E08.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.720p.WEB-DL_IMovie-DL.Com Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.The.Keys.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-FUM   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.XviD-AFG   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV.x265-PSA   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV.x264   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.720p.HDTV x265.HEVC   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E07.480p.HDTV.x264-MMKV   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.WEB-DL.720p_IMovie-DL.Com-Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team => Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.480p.HDTV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.The.Night.Room.720p.WEB-DL_IMovie-DL.Com Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.The.Night.Room.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.The.Night.Room.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.The.Night.Room.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.The.Night.Room.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-FUM   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-AFG   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-mSD   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-MMKV   3OLiCON
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.480p.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT --- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.720p.WEB-D_IMovie-DL.Com Exclusive   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.Atari.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.All.HDTV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-MMKV   yasamin-98
IMDB-DL Team | Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
ParsMovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.480p.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
3OLiCON || IranFilm.NeT ---- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.XviD-FUM   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.XviD-AFG   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   yasamin-98
IMdb-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.480p.HDTV.x264-mSD   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.480p.HDTV.x264-MMKV   3OLiCON
3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.480p.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT --- Resync : ehsan_taj 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.Mentally.Divergent.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.Mentally.Divergent.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-FUM   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-AFG   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.All.HDTV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-MMKV   AdibTE
Adib10-11 ترجمه و زیرنویس از 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
Iman-SI => ParsMovie ---- Synced By : ehsan_taj 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.Splinter.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS   HosseinM_
فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.XviD-FUM   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.XviD-FUM   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.XviD-AFG   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.XviD-AFG   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.All.HDTV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264-MMKV   Stef@n
STEFAŊ & 3OLiCON || IranFilm.NeT 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264-MMKV   iman-SI
Iman-SI => ParsMovie 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264   Loner62
من فقط آپلود کردم ! هماهنگ با نسخه 480 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E10.INTERNAL.HDTV.XviD-AFG   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team (Sh.Pinkman)شیوا => WwW.IMovie-DL.CoM  
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E06.The.Red.Forest.WEB-DL.x264.4yEo   shiva.pinkman91
IMDB-DL Team => Sh.Pinkman & yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E05.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie.info => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E04.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie =. Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie =. Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.HDTV.x264-KILLERS 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.HDTV.x264-KILLERS 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD 1   yasamin-98
yasamin-98 & Rivaz | IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian 12.Monkeys.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-KiNGS 1   iman-SI
Parsmovie => Iman-SI