جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian American Assassin - Teaser Trailer #1   AMiR_MaGiC
ترجمه اولین تریلر رسمی 
Farsi/Persian American Assassin - Official Trailer 1   Ali_Alizadeh
American Assassin - Official Trailer 1 [2:31min] ترجمه و زیرنویس به صورت کاملاً عامیانه توسط علی- رهسپار