جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Original Blu-Ray Subtitle IDX !   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking-Bad-season-1-BluRay   Mr_Rachid
◈(★)🆂🆁🆃 ترجمة أصلية بصيغة(★)◈  
Arabic Breaking.Bad.S01-S05.Complete.480p.BluRay.x264-Sticky83   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E07. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E06. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E05. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E04. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E03.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E03. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️  
Arabic Breaking.Bad.S01E02.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E02. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.HDTV.XviD-LOL 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.720p.HDTV.x264-DIMENSION 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s01e01.720p.brrip.x264-visionx   Milan_97
الموسم الأول كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.720p.BrRip.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s01e01.1080p.bluray.x264-ingot(Complete Season 1)   hotboy
breaking.bad.s01.1080p.bluray.x264-ingot(Complete Season One) 
Arabic Breaking.Bad.S01E01. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01/E01-E07. ALL S01.Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.HDTV.XviD-LOL Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.DVDRip.XviD-ORPHEUS Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.720p.HDTV.x264-DIMENSION Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.720p.BrRip.x264-Visionx Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.720p.BrRip.x264-Sujaidr Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.720p.BrRip.x264-REWARD Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.720p.BrRip.x264-RAPiDCOWS Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.480p.BrRip.x264-FLAWL3SS Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.E01-E07.480p.BrRip.x264-BoB Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S01.BDRip.x264-FGT   Cloudy_Lambchops
|| netflix arabic srt || || resynced for bluray by fantastic || 
Arabic breaking.bad.s01.720p.brrip.x264-visionx Complete Season   Milan_97
الموسم الأول كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking.Bad.Complete.All.Season.BluRay   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad Season 1-5 COMPLETE 720p BluRay x264 Pahe   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr   Mr_Rachid
◈(★)🆂🆁🆃 ترجمة أصلية بصيغة(★)◈  
Arabic Breaking Bad Season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr   atheeromar
تعديل أسماء الملفات لتطابق النسخة 
Arabic Breaking Bad Season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr   Milan_97
الموسم الأول كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking Bad Season 1 Complete 720p BluRay x264 Pahe   Mr_Rachid
◈(★)🆂🆁🆃 ترجمة أصلية بصيغة(★)◈  
Arabic Breaking Bad Season 1 Complete 720p BluRay x264 Pahe   kafrawy
THINBASS توقيت || MrSuLTaaN و THINBASS ترجمة رسمية من ستارز بلاي || استخراج  
Arabic Breaking Bad season 1 Complete 720p BluRay 2CH x265 HEVC-PSA   Mr_Rachid
◈(★)🆂🆁🆃 ترجمة أصلية بصيغة(★)◈  
Arabic Breaking Bad season 1 Complete 720p BluRay 2CH x265 HEVC-PSA   kafrawy
THINBASS توقيت || MrSuLTaaN و THINBASS ترجمة رسمية من ستارز بلاي || استخراج  
Arabic Breaking Bad season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr (pimprg)   kafrawy
THINBASS توقيت || MrSuLTaaN و THINBASS ترجمة رسمية من ستارز بلاي || استخراج  
Arabic Breaking Bad S1E01 - Pilot .BluRay 720P. SUP   TheGeneral
-:: ترجمة أصلية ::-  
Arabic Breaking Bad s01e01 720p.BRrip.Sujaidr   Milan_97
الموسم الأول كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking Bad S01 - S05 Complete [HEVC x265 1080p]-[PLEX jlw]   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad Complete Series S01-S05 720p BluRay 2CH x265 HEVC-PSA   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad Complete Series 720p.BRrip.Sujaidr (pimprg)   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad Complete Series 720p BRRip DD5 1 x264 - PSYPHER   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking Bad COMPLETE S01- 1080p WEB-DL DD5 1 H 264 CARBoN   albakr
حق الترجمه محفوظ لصاحبها قمت فقط بتعديل التواقيت  
Arabic Breaking Bad Complete 480p BluRay x264-EncodeKing   MousTafa_ZaKi
ترجمة أصلية مسحوبة من البلوراى 
Arabic Breaking.Bad.S01.All.BluRay   Cloudy_Lambchops
|| netflix arabic srt || || resynced for bluray by fantastic || 
Arabic Breaking.Bad.S01E07.A.No-Rough-Stuff.Type.Deal.HDTV-LOL.eng 1   Proof
plz rate 
Arabic Breaking.Bad.S01E06.Crazy.Handful.Of.Nothin.HDTV-LOL.eng 1   Proof
 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   Fa5ri
الحلقة الخامسة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.720p.BRRip.XviD.AC3-FLAWL3SS.avi 1   Fa5ri
الحلقة الخامسة من الموسم الأول 
Arabic breaking.bad.s01e05.720p.brrip.x264-visionx.mkv 1   Fa5ri
الحلقة الخامسة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E05.480p.BRRip.x264-BoB.mkv 1   Fa5ri
الحلقة الخامسة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.720p.BRRip.XviD.AC3-FLAWL3SS.avi 1   Fa5ri
الحلقة الرابعة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E04.480p.BRRip.x264-BoB.mkv 1   Fa5ri
الحلقة الرابعة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E03.720p.HDTV.x264-DIMENSION 1   Fa5ri
الحلقة الثالثة من الموسم الأول 
Arabic Breaking.Bad.S01E03 1   Fa5ri
الحلقة الثالثة من الموسم الأول 
Arabic breaking.bad.s01e02.HDTV.XviD.720p.hdtv.x264-bia 1   salmad
 
Arabic breaking.bad.s01e02.dvdrip.xvid-orpheus 1   T.Saud.Abdulaziz
ترجمة: إبراهيم - تعديل: سعود عبدالعزيز 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.Pilot 1   mustie2000
enjoy 
Arabic Breaking.Bad.S01E01.HDTV.XviD.720p.HDTV.x264-BiA 1   salmad
 
Arabic breaking.bad.s01e01.dvdrip.xvid-orpheus 1   T.Saud.Abdulaziz
ترجمة: إبراهيم - تعديل: سعود عبدالعزيز 
Arabic Breaking.Bad.S01E01 1   Proof
نسخة معدلة وترجمة كامله 
Arabic Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 1   L A Z Y
IDX 
Arabic Breaking.Bad.S01.480p.BRRip.x264-BoB complete 1   EZIO
 
Arabic Breaking.Bad - Season.1.Complete.HDTV ( BiA) & (DIMENSION ) متوافق مع 1   DR-X1
حقوق الترجمة محفوظة لاصحابها مشاهدة ممتعة  
Arabic Breaking.Bad - Season.1.Complete.HDTV 1   DR-X1
حقوق الترجمة محفوظة لاصحابها مشاهدة ممتعة 
Arabic Breaking Bad01x05 Gray matter 1   Proof
 
Arabic Breaking Bad01x04 Cancer man 1   Proof
plz rate 
Arabic Breaking Bad01x03 and the bags in the river 1   Proof
 
Arabic Breaking Bad.s01e04.Cancer Man.avi 1   Fa5ri
الحلقة الرابعة من الموسم الأول 
Arabic Breaking Bad Season 1-3 1   sr228
arabp2p 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 07 - A No-Rough Stuff Type Deal 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 06 - Crazy Handful of Nothin 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 05 - Gray Matter 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 04 - Cancer Man 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 04 - Cancer Man 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 03 - And The Bag's in the River 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 02 - Cat's In The Bag 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad Season 1 Episode 01 - Pilot 1   Donjeams
ليس من ترجمتي و لكن من تعديلي للوقت فقط 
Arabic Breaking Bad S1E07A No-Rough-Stuff Type of Deal 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking Bad S1E06Crazy Handful of Nothin 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking Bad S1E05Gray Matter 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking Bad S1E04Cancer Man 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking Bad S1E03...and the Bags in the River 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking Bad S1E02Cats in the Bag 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me 
Arabic Breaking Bad S1E01Pilot 1   jalalalpha
Sub By: Ibrahim, Edited By Me 
Arabic Breaking Bad 1x02 Cats in the Bag 1   Proof
 
Arabic Breaking Bad 1 1   HASSAN ALSHAREIF
ضبط التوقيت  
Arabic Breaking.Bad.S01Full BluRay.X264 7   LuckyKennel
تجميعي لترجمات الموسم الأول متوافق مع النسخة الدائمة على التورنت BluRay.X264 
Arabic Breaking.Bad.S01.Season.1.1080p.BluRay.ReEnc-DeeJayAhmed 7   salmad
 
Arabic Breaking.Bad.S01.720p.HDTV.x264-BiA 7   Mr.Who
Breaking.Bad.S01.720p.HDTV.x264-BiA 
Arabic Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.X264-REWARD 7   salmad
 
Arabic Breaking.Bad.S01.480p.BRRip.XviD.AC3-FLAWL3SS 7   salmad
 
Arabic Breaking Bad Se01 FULL ARABIC 7   greenmile
Breaking Bad Se01 FULL ARABIC تجميع للموسم الأول 
Arabic Breaking Bad S01 Dvdrip Xvid-Orpheus SRT 7   D.LUFFY
عذرا تم اعدا رفع ترجمات وتعديل توقيت لحلقة 7 التوقيت متوافقة في كل حلقات %100  
Arabic Breaking Bad 720p.BRrip.Sujaidr 7   salmad
 
Arabic Breaking Bad - Season 1 7   Hollow_Knight006
i'm not real translator , i only synch time and collect episodes together , have fun guys ;) 
Arabic Breaking Bad - First Season 7   nah1000
تعديل الوقت فقط 
Bengali breaking.bad.s01e07.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E07.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.s01e06.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E06.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.s01e05.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E05.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.s01e04.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E04.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking.bad.s01e03.720p.brrip.x264-vision   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E03.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking.bad.s01e02.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E02.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking.bad.s01e01.720p.brrip.x264-visionx   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking.Bad.S01E01.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad Season01 Episode07 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad Season01 Episode06 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad Season01 Episode05 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad Season01 Episode04 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking Bad Season01 Episode03 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking Bad Season01 Episode02 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali breaking Bad Season01 Episode01 Bangla Subtitle by Hossain Sadi   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E07 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E06 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E05 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E04 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E03 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E02 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Bengali Breaking Bad S01E01 720p BluRay x264 AAC-SS -={SPARROW}=-   M Hossain Sadi
সাবটাইটেলটি ভালো লাগলে রেটিং করতে ভুলবেন না। আর গুগল ট্রান্সলেট হতে সাবধান! ফেসবুকে আমাদের গ্রুপঃ https://www.facebook.com/groups/banglasub/ 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.S01.Complete.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.S01.Bluray.1080p.DTSMA.x264.dxva-FraMeSToR 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.S01.720p.WEB-DL.DD5.1.AVC-CtrlHD 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.S01.720p.BRRip.x264-Visionx 7   Ivandrofly
PACK LEGENDAS | UTF-8 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.X264-REWARD 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.Complete.Season.01 by UNITED4EVER 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly Sem Itálicos 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.Complete.Season.01 by UNITED4EVER 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly Com Itálicos 
Brazillian Portuguese Breaking.Bad.Complete.Season.01 by UNITED4EVER 7   Ivandrofly
Pack Legendas | Sync, Corrected by Ivandrofly 
Czech Breaking.Bad.S01.720p.bluray.x264-reward 7   big_willie
 
Danish Breaking.Bad.S01E01.Pilot.2160p.NF.WEBRip.DTS.x264-iON   GGW
Leak-kopi af Breaking Bad i 4K UHD fra Netflix på 17.7 GB. Kun tilpasset - tak til X-FeAr :-) 
Danish Breaking.Bad.S01.Retail.DKSubs.720p.BluRay.x264-RAPiDCOWS   Firewalker.dk
www.nxtgn.org: Os med de bedste tekster. Follow us  
Danish Fra Retail PAL DVD 7   X-FeAr
 
Danish DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   X-FeAr
Fra retail PAL DVD 
Danish Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.x264-REWARD 7   Kosire
Retail. 
Dutch Breaking.Bad.S01E07.HDTV.XviD-LOL   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E06.HDTV.XviD-LOL   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E05.HDTV.XviD-LOL   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E04.HDTV.XviD-LOL   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E03.HDTV.XviD-LOL   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E02.DSR.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S01E01.DSR.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking Bad - Complete Season 1,2,3,4,5 + Extras - BluRay 1080p   Zoke
 
Dutch Breaking.Bad.Season.1.DVDRIP 1   useduser
 
English Breaking.Bad.The.Movie.2017.720p.WEB.DL.AAC2.0.x264.RTN   Mansub
Breaking Bad: The Movie 
English breaking.bad.s01e07.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e06.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e05.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e04.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e03.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e02.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s01e01.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English Breaking Bad Season 1 Complete HDTV   Anonymous
 
English Breaking Bad SEASON 1 720p.BRrip.Sujaidr.EN   XiuLong
Breaking Bad SEASON 1 720p.BRrip.Sujaidr.EN 
English Breaking Bad s01.720p.BRrip.Sujaidr   newbornlover
Complete Season.... 
English Breaking.Bad.Season.01.720p-PFT 1   pencurimovie
All زیرنویس for Season 1 PFT Release. Visit us at www.pencurimovie.cc  
English Breaking.Bad.S01E07.HDTV.XviD-LOL 1   otai_manje
 
English Breaking.Bad.S01E07.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E06.HDTV.XviD-LOL 1   otai_manje
 
English Breaking.Bad.S01E06.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E05.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E04.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E03.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E02.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01E01.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S01.720p.WEB-DL.DD5.1.AVC-CtrlHD 1   TrAnCeRx
 
English Breaking.Bad.S01.480p.BRRip.XviD.AC3-FLAWL3SS 1   Jigsaw
 
English Breaking Bad Season 1 Full Complete 480p.BRRip.x264-BoB 1   joyoson
Breaking Bad Season 1 Full Complete 1 TO 7. 
English Breaking Bad s01e01 1   3rabi aseel
 
English BDRip DVDRip HDTV TSV - improved 1   Tronar
Subs collected, corrected and if necessary re-synced by Tronar for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 & 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV". Plus removed a few remaining OCR errors, made sure Spanish dialogue parts are always included, optimized the sync now and then, corrected some sentences and ironed out a few capitalization issues. 
English BDRip DVDRip HDTV TSV 1   Tronar
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 & 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV" 
English 3a8c8dc6d577a369a4d9b1122c68cbe45f3ad1f5 1   aldewaghry
aldewaghry 
English Breaking.Bad.S01E4-7.720p.dim.eng 4   Xenzai
 
English Breaking.Bad.S01E02-E05 4   otai_manje
 
English Breaking.Bad.Season.01.720p-PFT 7   tansrisam
Visit my channel for more Tv series http://adf.ly/jM5qQ 
English Breaking.Bad.S01E01-7.DSR-HDTV.eng 7   Xenzai
 
English Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   masteroid
 
English Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   nilleee
 
English Breaking.Bad.S01.Complete.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   Ivandrofly
Sub-pack, make sure you rated it :) 
English Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.x264-REWARD 7   Kosire
Retail. Removed HI. 
English Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.x264-REWARD 7   Kosire
Retail. 
English Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.X264-REWARD 7   shashu1984
Ripped from Bluray. 
English Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.X264-REWARD 7   shashu1984
Ripped from Bluray. 
English Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.X264-REWARD 7   verdikt
Synced to the Bluray release using MKVGod's rips. Thanks to SWSub for the transcripts =) 
English Breaking Bad S1 480p BRRip x264-Team FuSiOn 7   vin
 
Farsi/Persian Breaking.Bad.Season.01.720p-PFT   vahidkhaki max
زمانبدی دقیق تر هماهنگ با نسخه ۴۸۰ و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E05.480p.BRRip.x264-BoB   vahidkhaki max
هماهنگ شده برای نسخه bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E04.480p.BRRip.x264-BoB   vahidkhaki max
هماهنگ شده برای نسخه bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E03.480p.BRRip.x264-BoB   vahidkhaki max
زمانبندی دقیق هماهنگ با نسخه ۴۸۰و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E02.720p.BRRip-BoB   vahidkhaki max
زمانبندی دقیق هماهنگ با نسخه ۴۸۰ و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E02.480p.BRRip.x264-BoB   vahidkhaki max
زمانبندی دقیق هماهنگ با نسخه ۴۸۰ و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian breaking.bad.s01e01.720p.brrip.x264-visionx   vahidkhaki max
زمانبدی دقیق تر هماهنگ با نسخه ۴۸۰ و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E01.480p.BRRip.x264-BoB   vahidkhaki max
زمانبدی دقیق تر هماهنگ با نسخه ۴۸۰ و ۷۲۰ bob 
Farsi/Persian Breaking Bad Season 1 Full Episodes For 720p   WBG
من فقط زیرنویس دقیق نسخه 720 آپلود و تقدیم به فارسی زبانان دنیا 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 dvdrip.xvid ,720p.BluRay.X264,HDTV   M3hdi-ali
دوستان همه ی نخسه هاهستش فقط اپلود کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad . season 1 . all episodes . 480p Mkv. 187mb   H a M e D
تنظیم شده با نسخه سایت فردا دانلود 
Farsi/Persian Breaking Bad - S01 - All Episodes - 1080p Web-Dl   alilife
من فقط هماهنگ کردم و زیرنویس اصلی از GodeatGod برای دانلود 1080 این سریال به آدرس زیر مراجعه کنید http://forum.1dlera.in/showthread.php/74825 
Farsi/Persian به جز اپیزود5 HD زیرنویس فصل اول تنظیم شده جهت نسخه 1   soheil9669
 
Farsi/Persian Season 1 Bluray 720p 1   nimataghipour
هماهنگ شده برای نسخه بلوری 720 توسط ایران فیلم ریت فراموش نشود 
Farsi/Persian Season 01.Episode 06Crazy Handful of Nothin 1   saat11
هماهنگ با ریلیز باب ،فصل اول قسمت ششم 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E07.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
پایان فصل اول - '' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد  
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E06.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد  
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E05.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E04.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E03.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E02.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S01E01.720p.BluRay.X264-TvCenter 1   Extra Time
'' GodeatGod '' ترجـمه از سـعـيـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E07 - HDTV.XviD.LOL 1   GodeatGod
پایان فصل اول || By GodeatGod‌سعیـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E06 - HDTV.XviD.LOL 1   GodeatGod
By GodeatGod‌ سعیـد  
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E05 - HDTV.XviD.LOL 1   GodeatGod
By GodeatGod‌ سعیـد 
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E04 - Dvdrip.xvid.OTV 1   GodeatGod
By GodeatGod‌ سعیـد  
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E03 - Dvdrip.xvid.OTV.LOL 1   GodeatGod
By GodeatGod‌ سعـید  
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E02 - Dvdrip.xvid.OTV 1   GodeatGod
By GodeatGod سعـید 
Farsi/Persian Breaking.Bad - S01E01 - Dvdrip.xvid.OTV 1   GodeatGod
By GodeatGod سعـید 
Farsi/Persian Breaking Bad-S01E03 1   mahsa.beheshti
 
Farsi/Persian breaking bad S1E6 720P 1   elka021
HOPE U ENJOY IT 
Farsi/Persian breaking bad S1E5 720P 1   elka
 
Farsi/Persian Breaking Bad s01e01 1   DLBR
زیرنویس توسط بکس دانلود . هماهنگ با نسخه های دی وی دی 720 پی و کم حجم 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E07-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E06-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E05-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E04-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E04 1   mahsa.beheshti
زیرنویس دقیق فصل 1 قسمت 4 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E03-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E02-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمامی نسخه ها به جز 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E02 DL-BAX 1   DLBR
هماهنگ با تمام نسخه ها 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 E01-dvdrip.xvid-orpheus 1   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad S01 ALL EPISODES 1   ARASHAK
سلام.با نسخه ای که داشتم هماهنگ کردم.نظر بدین 
Farsi/Persian Breaking Bad S01 720p Iran Film 1   Ahmad Shafiee
هماهنگ شده با نسخه 720 ایران فیلم 
Farsi/Persian Breaking Bad Season 1 All Episode -dvdrip.xvid-orpheus 7   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad Season 1 All Episode -720p.480p.BRRip.x264 7   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad Season 1 All Episode -720p.480p - B.o.B 7   ali76
HD Tv هماهنگ با تمام نسخه ها به جز  
Farsi/Persian Breaking Bad 720p 7   Mohamad.Mrb@Gmail.com
 
French Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.x264-CtrlHD   Matmanamane
Rip DVD zone 2 
French Breaking.Bad.S01.1080p.BluRay.DTS.x264-CJ   Matmanamane
Rip DVD zone 2 
French Breaking.Bad.S01.480p.BRRip.XviD.AC3-FLAWL3SS 1   Jigsaw
 
French Breaking.Bad.S01E4-7.720p.DIMENSION.French 4   Xenzai
 
French Breaking.Bad.S01E01-7.DSR-HDTV.French 7   Xenzai
 
French Breaking.Bad.S01.PAL.MULTi.DVDR-TMIG 7   Matmanamane
Rip DVD zone 2 
French BREAKING.BAD.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   KiRBY
 
French Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   aassif
Breaking.Bad.S01.NTSC.DVDR-RiVERDVD 
French Breaking.Bad.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   Ivandrofly
Pack Subtitle 
Indonesian Breaking.Bad.S01E07.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E06.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E05.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E04.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E03.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E02.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S01E01.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 1   masukmas
Manually translated. Recomended series bro, kalo rate bagus ane terusin :) 
Indonesian Breaking Bad.s01e01.Pilot 1   sonofabatch
manual translate by sonofabatch, selamat menikmati, mohon maaf kalo ada kata2 yang salah 
Indonesian Breaking bad s1e1, sync 1   McWood777
sudah diatur ulang timingnya, cocok. OK 
Indonesian Breaking.Bad.S01.COMPLETE.PACK.DVDRip.XviD-ORPHEUS.ind 7   masukmas
COMPLETE & NEWER VERSION. 
Indonesian Breaking Bad - First Season (Complete) BluRay.720p.x264-HQMi [Ganool] 7   The Reds
Resync & Edit subtitle masukmas 
Indonesian BB complete season 1 BOB Timing pas :D 7   McWood777
Mantep buat BOB 
Italian Breaking.Bad.S01E07.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E06.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E05.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E04.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E03.720p.HDTV.x264-DIMENSION.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E01.720p.HDTV.x264-BiA.mkv 1   andry2
 
Italian Breaking.Bad.S01E02.720p.hdtv.x264-bia.mkv 1   andry2
 
Italian I Serie 7   ManoMancina
Subsfactory.it - Sottotitoli per passione. 
Italian Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   Kal-Earth2
SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory 
Italian Breaking.Bad.S01.COMPLETE.TVRip 7   Kal-Earth2
Fixed version (better sync, spelling, etc.) - SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory 
Italian Breaking.Bad.S01.720p.BRRip.x264-Visionx 7   Kal-Earth2
subsfactory 
Italian Breaking.Bad.S01.720p.BluRay.x264-REWARD 7   Kal-Earth2
subsfactory 
Malay Breaking.Bad.S01E01.DVDRip.XviD-ORPHEUS   AkoR
just try 
Malay Breaking.Bad.S01E01.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   AkoR
just try 
Malay Breaking Bad 1x01 x264 mkv RiddlerA 1   dexviajiboy
x264 by RiddlerA 
Malayalam Breaking Bad - [1x02] - Cat's in the Bag...   sidharth_manohar
 
Malayalam Breaking Bad - [1x01] - Pilot   sidharth_manohar
 
Norwegian Breaking.Bad.S01.1080p.BluRay   hzz
ASS & SRT, from the complete series boxset 
Norwegian Breaking.Bad.S01E07.A.No-Rough-Stuff.Type.Deal.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E06.Crazy.Handful.Of.Non.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E05.Gray.Matter.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E04.Cancer.Man.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E03.And.The.Bags.In.The.River.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E02.Cats.In.The.Bag.DVDRip-ORPHEUS 1   Juzzy
 
Norwegian Breaking.Bad.S01E01-07.DVDRip-ORPHEUS.NOR-RETAIL 7   Xenzai
 
Portuguese Breaking Bad s01e07 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e06 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e05 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e04 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e03 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e02 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking Bad s01e01 720p.BRrip.Sujaidr   majovid
 
Portuguese Breaking.Bad.S01E03.HDTV-LOL Breaking.Bad.S01E03.720p.HDTV.x264-DIMENSION 1   PT-Subs
Tradução e Revisão: Equipa PT-SUBS // Visitem-nos em www.pt-subs.net 
Portuguese Breaking.Bad.S01E02.DSR.XviD-0TV 1   PT-Subs
Tradução: Equipa PT-Subs // Sincronização: Tyno // Visitem-nos: www.pt-subs.net 
Portuguese Breaking.Bad.s01e01.dsr.xvid-0tv 1   PT-Subs
Tradução: Equipa PT-Subs // Sincronização: Tyno e Sixe // Visitem-nos: www.pt-subs.net 
Sinhala Breaking Bad Season 1 Complete Sinhala Subtitles   uploadhero
released by KAT@upload-hero 
Spanish Breaking Bad Season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr 1   Hey Pollo
Breaking Bad Season 1 Complete 720p.BRrip.Sujaidr 
Swedish Breaking.Bad.S01E03-7.720p.HDTV.X264-DIMENSION 5   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S01E01-7.DSR-HDTV.SE 7   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS 7   nilleee
Endast syncat, texten översatt av: SSG - SweSUB Group © (Ante40) 
Thai breaking.bad.s01e07.1080p.bluray.x264-ingot   rob9099
UTF-8 
Vietnamese Breaking Bad SEASON 1 720p.BRrip.Sujaidr   XiuLong
Breaking Bad SEASON 1 720p.BRrip.Sujaidr 
Vietnamese SubvietBreakingBadSeasion1 1   XiuLong
HD 720p BRrip 7ep 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E07.DVDrip.XviD-ORPHEUS 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E07.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E06.DVDrip.XviD-ORPHEUS 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E06.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E06.720p.BluRay.x264-CtrlHD 1   doanthien
 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E05.DVDrip.XviD-ORPHEUS 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E05.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E04.DVDrip.XviD-ORPHEUS 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E04.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E03.DVDrip.XviD-ORPHEUS.Vietnam 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E03.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E02.DVDrip.XviD-ORPHEUS.Vietnam 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E02.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E01.DVDrip.XviD-ORPHEUS.Vietnam 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01E01.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S01.DVDRip.XviD-ORPHEUS [www.phudeviet.org] 7   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese [PDV]Breaking.Bad.S01PACK.DVDrip.XviD-ORPHEUS 7   HolyNight
Repack S01 bởi nhóm: federicnguyen, HolyNighT, theMast3r, Mido_Ban, hieutran60. .: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese [PDV]Breaking.Bad.S01PACK.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 7   HolyNight
Repack S01 bởi nhóm: federicnguyen, HolyNighT, theMast3r, Mido_Ban, hieutran60. .: www.phudeviet.org :.