جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Breaking.Bad.S02E13.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e13.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
تعديل الاخ Milan_97 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E13. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e12.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E12. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e11.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E11. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e10.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E10. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e09.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E09. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e08.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E08. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e07.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E07. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e06.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E06. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e05.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e04.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E04. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e03.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E03. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e02.720p.brrip.x264-visionx   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E02. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02e01.720p.brrip.x264-visionx   Milan_97
الموسم الثاني كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E01. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02/E01-E13. ALL S02.Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.HDTV.XviD-FQM Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.DVDRip.XviD-sFZ Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.BrRip.x264-Sujaidr Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.720p.BrRip.x264-Visionx Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.720p.BluRay.x264-REWARD Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.720p.BluRay.x264-EbP Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.720p.BluRay.x264-CLUE Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.480p.BrRip.x264-BoB Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02.E01-E13.1080p.Bluray.x264-Nodlabs Complete   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic breaking.bad.s02.720p.brrip.x264-visionx Complete Season   Milan_97
الموسم الثاني كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic breaking.bad.s02.1080p.bluray.x264-nodlabs(Complete Season 2)   hotboy
breaking.bad.s02.1080p.bluray.x264-nodlabs(Complete Season) 
Arabic Breaking Bad Season 2 Complete 720p.BRrip.Sujaidr   Dr_Maany
مجرد تعديل الاسم الخاص بإحدى الترجمات الموجودة مسبقا لتطابق النسخة Breaking Bad Season 2 Complete 720p.BRrip.Sujaidr 
Arabic Breaking Bad Season 2 Complete 720p.BRrip.Sujaidr   Milan_97
الموسم الثاني كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking Bad s02ep1 720p brrip.sujaidr   Milan_97
الموسم الثاني كامل - تعديلي فقط ليتطابق التوقيت مع النسخة المدرجة مع تصحيح بعض الأخطاء 
Arabic Breaking Bad - Season 2 - 480p COMPLETE [HDTVrip] - ULed by UpCorp   some.one
ضبط التوقيت لنسخة التورنت Breaking Bad - Season 2 - 480p COMPLETE [HDTVrip] - ULed by UpCorp 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.HDTV.XviD-FQM 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.DVDRip.XviD-sFZ 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.720p.BrRip.x264-Visionx 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.720p.BrRip.x264-Sujaidr 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.720p.BluRay.x264-REWARD 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.720p.BluRay.x264-EbP 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.720p.BluRay.x264-CLUE 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.480p.BrRip.x264-BoB 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.1080p.Bluray.x264-Nodlabs 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking.Bad.S02E05. ALL HDTV Original Arabic 🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ✔️   Vredenik
💬 ترجمة أصليّـة 👁‍🗨 Vredenik™️ ©️ www.fb.com/VredenikSubs 🏳️ 
Arabic Breaking Bad - فصل دوم   RiVaL_207
 
Arabic Breaking.Bad.S02E13.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: Ebrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E13.HDTV.XviD-0TV 1   Proof
ترجمة مهداة الى الاخ caprio4us  
Arabic Breaking.Bad.S02E12.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: Ebrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E12.HDTV.XviD-0TV 1   Proof
الترجمة الافضل وبانتظار تقييمكم 
Arabic Breaking.Bad.S02E12.720p.HDTV.X264-0TV 1   murad666
الترجمة السماعية للحلقة 12 من السيزون الثاني 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-0TV DSR.XviD-RRR.avi 1   hsn_911
Genio : ترجمة hsn_911 : تعديل التوقيت 
Arabic Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: Ebrahim, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-0TV 1   Proof
أتمنى لكم مشاهدة طيبة ولاتنسو التقييم 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.HDTV.XviD-0TV.By.Caprio4us 1   caprio4us
الترجمة الدقيقة و المراجعة، مشاهدة ممتعة 
Arabic Breaking.Bad.S02E10.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E09.REPACK.HDTV.XviD-0TV.By.Caprio4us 1   caprio4us
أتمنى أنّ تلقى ترجماتي دائماً على رضاكم  
Arabic Breaking.Bad.S02E09.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-DOT.By.Caprio4us 1   caprio4us
أتمنى أنّ تنال على رضاكم، مشاهدة ممتعة 
Arabic Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-DOT.[VTV] 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV.XviD-FQM.By.Caprio4us 1   caprio4us
أتمنى أنّ تلقى ترجماتي على رضاكم 
Arabic Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV.XviD-FQM 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E06.HDTV.XviD-0TV.By.Caprio4us 1   caprio4us
مشاهدة ممتعة و مع تحيات العمري 
Arabic Breaking.Bad.S02E06.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV.XviD-FQM.By.Caprio4us 1   caprio4us
مشاهدة ممتعة و مع تحيات العمري فرح الدين 
Arabic Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV.XviD-FQM 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E04.HDTV.XviD-0TV.By.Caprio4us 1   caprio4us
مشاهدة ممتعة و مع تحيات: العمري فرح الدين 
Arabic Breaking.Bad.S02E04.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E03.HDTV.XviD-0TV.By.Caprio4us 1   caprio4us
مشاهدة ممتعة و مع تحيات: العمري فرح الدين 
Arabic Breaking.Bad.S02E03.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E02.HDTV.XviD-0TV.by Caprio4us 1   caprio4us
أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، مع تحيات العمري 
Arabic Breaking.Bad.S02E02.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV-by Caprio4us 1   caprio4us
الترجمة المضبوطة و الدقيقة /www.caprio4us.blogspot.com 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV 1   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV 1   snake4
الترجمة الكاملة by snake4 
Arabic Breaking.Bad.S02.480p.BRRip.x264-BoB complete 1   EZIO
حلقة السابعة والثامنة من النسخة دى فيهم مشاكل لذلك انا حملتهم منفصلين والترجمة بتاعتهم تخص حلقات منفصلة وليس نسخة bob  
Arabic Breaking.Bad - Season.2.Complete.HDTV 1   DR-X1
حقوق الترجمة محفوظة لاصحابها مشاهدة ممتعة  
Arabic Breaking Bad2x13ABQ.HDTV.0TV 1   murad666
الترجمة السماعية للحلقة 13 والاخيرة والى لقاء بالجزء الثالث 
Arabic Breaking.Bad.Season 2 All episodes 13   jalalalpha
Sub By: caprio4us, Edited By Me  
Arabic Breaking.Bad.S02Full BluRay.X264 13   LuckyKennel
تجميعي لترجمات الموسم الثاني مع تعديلي للوقت للتوافق مع النسخة الدائمة على التورنت BluRay.X264 
Arabic Breaking.Bad.S02E01.Seven Thirty-Seven 13   mustie2000
اتمني ان يعجبكم 
Arabic Breaking.Bad.s02.speed.cd.mkv.150mb...Breaking.Bad.S02.PROPER.DVDRip.XviD-NODLABS 13   Hayfa
translated by caprios4us ...time edite by me 
Arabic Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-sFZ 13   Mr.Who
Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-sFZ == 4.39 GB == Episodes 01 - 13 ... ترجمة ممتازة 
Arabic Breaking.Bad.S02.720p.HDTV.x264 13   mashari m
تعديلي caprio4us ترجمة 
Arabic Breaking.Bad.s02.720p.BluRay.x264-REWARD 13   salmad
 
Arabic Breaking.Bad.S02.720p.BluRay.x264-EbP 13   emper0r
Twitter : @HamadahAlkhaldi 
Arabic Breaking.Bad.S02.720p.BluRay.X264-CLUE 13   w30w30
 
Arabic Breaking Bad Season Two Full Arabic Subs 13   caprio4us
caprio4us.blogspot.com 
Azerbaijani breaking_bad_S02_E09_720_Baranmovie.ir 1   mr.chehri.88
تهیه و ترجمه : یاسر چهری 
Big 5 code Breaking Bad S02 1080p WEB-DL DD5 1 H 264 CARBoN   bkwree
حق الترجمه محفوظ لصاحبها قمت فقط بتعديل التواقيت 
Brazillian Portuguese Breaking Bad season 2 sujaidr   soldado013
 
Brazillian Portuguese Breaking Bad s02 720p brrip.sujaidr   soldado013
 
Czech Breaking.Bad.S02.720p.BluRay.x264-CLUE 13   big_willie
 
Danish Breaking.Bad.S02.Retail.DKSubs.720p.BluRay.x264-RAPiDCOWS   Firewalker.dk
www.nxtgn.org: Os med de bedste tekster. Follow us  
Danish Breaking.Bad.720p.BluRay.x264-EbP 3   lmao77
Retail Subs for Bluray 720p & 1080p release, Passer sikkert også til dvdrip. Breaking Bad S02 E5 E6 E7 Resten kommer iløbet af ugen :)  
Danish Breaking.Bad.720p.BluRay.x264-EbP 4   lmao77
Retail Subs for Bluray 720p & 1080p release, Passer sikkert også til dvdrip. Breaking Bad S02 E1 E2 E3 E4 Resten kommer iløbet af ugen :) 
Danish Passer til Se comments. 13   X-FeAr
Retail med kursiv. Rippet og tilpasset af: Team iDW 
Danish Passer til Se comments. 13   X-FeAr
Retail med kursiv. Rippet af: Team iDW 
Danish Breaking.Bad.S02.1080p.bluray.x264-nodlabs 13   jointer
Retail med kursiv. Rippet af: Team iDW Tilpasset: 1080p.bluray.x264-nodlabs 
Dutch Breaking.Bad.S02E13.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E12.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E10.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E09.REPACK.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E08.DVDRip.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV.XviD-FQM   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E06.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV.XviD-FQM   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E04.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E03.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E02.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV   ropo64
 
Dutch Breaking Bad - Complete Season 1,2,3,4,5 + Extras - BluRay 1080p   Zoke
 
Dutch Breaking.Bad.Season.2.DVDRip 1   useduser
 
English Breaking.Bad.Season.2.S02.Episode 07.[XWRteam]   FiftySeven
Breaking Bad Season 02 SPANISH ONLY Episode 07 - Negro y Azul 
English breaking.bad.s02e13.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e12.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e11.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e10.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e09.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e08.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e07.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e06.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e05.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e04.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e03.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e02.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking.bad.s02e01.720p.brrip.x264-visionx   Vineet50
 
English breaking bad season 2 full   Vineet50
 
English Breaking Bad S02E07 - Negro Y Azul (Forced English Only)   sasquatch777
There Is One Other Similar Sub For This Episode, Its For A DVDrip & I Found That It Is Out Of Sync, So I Adjusted It For A 720p Blurayrip. Also Not All The Spanish Is Translated Apparently. This Is All There Is. 
English Breaking.Bad.Season.02.720p-PFT 1   pencurimovie
All زیرنویس for Season 2 PFT Release. Visit us at www.pencurimovie.cc  
English Breaking.Bad.S02E13.HDTV.XviD-0TV 1   caprio4us
the last episode of the season 2 
English Breaking.Bad.S02E13.ABQ.HDTV-0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E13.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E12.Phoenix.HDTV-0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E12.HDTV.XviD-0TV 1   verdikt
Thanks to Tyno, Kevin and Michvanilly for this edit! Enjoy =D 
English Breaking.Bad.S02E12.720p.HDTV.X264-0TV 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E12.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E11.HDTV.XviD-0TV 1   notwist
 
English Breaking.Bad.S02E11.HDTV.0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E11.DSR.XviD-RRR 1   notwist
 
English Breaking.Bad.S02E11.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E11.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E10.HDTV.XviD-0TV 1   notwist
 
English Breaking.Bad.S02E10.HDTV.0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E10.720p.HDTV.x264-0TV 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E10.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E09.720p.HDTV.x264-0TV 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E09.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E09.4.Days.Out.REPACK.HDTV-0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-DOT 1   hsn_911
 
English Breaking.Bad.S02E08.Better.Call.Saul.HDTV-DOT 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E08.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E08.720p.BluRay.x264-EbP 1   Frankenstein
Improved 
English Breaking.Bad.S02E08.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E07.PROPER.DVDRip.XviD-NODLABS 1   Trumpton
NON-ENGLISH PARTS ONLY. This is the only episode of Season 2 with non-English parts. 
English Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV.XviD-FQM 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E07.DVDRip.XviD-aAF 1   Trumpton
NON-ENGLISH PARTS ONLY. This is the only episode of Season 2 with non-English parts. 
English Breaking.Bad.S02E07.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E07.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E06.HDTV.XviD-0TV 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E06.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E06.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV-FQM 1   kratingdaeng
 
English Breaking.Bad.S02E05.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E05.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E04.HDTV.XviD-0TV 1   verdikt
Thanks to Sub-Way.fr for this edited version of Breaking Bad! :) 
English Breaking.Bad.S02E04.720p.HDTV.x264-0TV 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E04.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E03.HDTV.XviD-0TV 1   notwist
 
English Breaking.Bad.S02E03.720p.HDTV.x264-0TV 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E03.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02E02.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E02.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English breaking.bad.s02e01-13.dvdrip.xvid-nodlabs 1   xVx
 
English Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV 1   TrainSpotter
Derived from Breaking.Bad.S02E01.720p.HDTV.x264-CTU 
English Breaking.Bad.S02E01.720p.HDTV.x264-CTU 1   Milbona6
 
English Breaking.Bad.S02E01.480p.BRRip.x264-BoB 1   astroneo
 
English Breaking.Bad.S02.720p.WEB-DL.AAC2.0.DD5.1.AVC-CtrlHD 1   TrAnCeRx
 
English Breaking Bad Season 2 Full Complete 1   joyoson
Breaking Bad Season 2 Full Complete 1 TO 13 EPISODES.ENJOY. 
English Breaking Bad S2E08 Better Call Saul 1   zombino
 
English Breaking Bad S2E07 Negro Y Azul.FQM 1   zombino
 
English Breaking Bad S2E06 Peekaboo 1   zombino
 
English Breaking Bad S02E05 1   zombino
Breakage 
English Breaking Bad s02 720p brrip.sujaidr 1   newbornlover
Complete season 
English Breaking Bad - Season 2 (HDTV) 1   Ra.K.Jason Bourne
 
English BDRip DVDRip HDTV TSV - improved 1   Tronar
Subs collected, corrected and if necessary re-synced by Tronar for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 & 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV". Plus removed a few remaining OCR errors, made sure Spanish dialogue parts are always included, optimized the sync now and then, corrected some sentences and ironed out a few capitalization issues. 
English BDRip DVDRip HDTV TSV 1   Tronar
Subs collected, corrected and if necessary adapted by TRONAR for "Breaking Bad Season 1, 2, 3, 4 & 5 + Extras BDRip DVDRip HDTV TSV" 
English breaking.bad.season.02.720p-PFT 13   tansrisam
Visit my channel for more TV-Series http://adf.ly/jM5qQ 
English Breaking.Bad.S02E01-13.HDTV.eng 13   Xenzai
 
English Breaking.Bad.S02E01-13.720p.HDTV.x264.eng 13   Xenzai
 
English Breaking.Bad.S02.PROPER.DVDRip.XviD-NODLABS 13   aassif
aAF + NODLABS 
English Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-NODLABS 13   masteroid
 
English Breaking.Bad.S02.720p.BluRay.x264-CLUE 13   Kosire
Retail. Removed HI. 
English Breaking.Bad.S02.720p.Bluray.x264-CLUE 13   fiveball
 
English Breaking Bad S2 480p BRRip x264-Team FuSiOn 13   vin
 
Farsi/Persian breaking-bad-s02e04-BoB-720p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking-bad-s02e03-BoB-480p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking-bad-s02e02-BoB-720p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking-bad-s02e02-BoB-480p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking-bad-s02-e01- 480p,720 bob   DLBR
هماهنگی مجدد وترجمه کاملتر وحید و مهدی 
Farsi/Persian breaking.bad_.s02e05.BoB-480p.720p.max-mehdy   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking.bad_.s02e04-BoB-720p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian breaking.bad_.s02e04-BoB-480p   DLBR
زیرنویس کاملتر و هماهنگی بهتر از وحید(مکس) و مهدی سبزعلی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E13.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E12.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.s02e11.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E10.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E09.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E08.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E07.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E05.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.s02e04.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E03.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E02.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E01.480p   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking Bad Season 2 Full Episodes For 720p   WBG
من فقط زیرنویس دقیق نسخه 720 آپلود و تقدیم فارسی زبانان دنیا 
Farsi/Persian breaking bad S2 E6   Niabox
720P 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E04   Sadegh.Db
ترجمه ای متفاوت 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E02   Sadegh.Db
ترجمه ای متفاوت 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E01-E04   Sadegh.Db
ترجمه ای متفاوت 
Farsi/Persian Breaking Bad . season 2 . all episodes . 480p Mkv . 187mb   H a M e D
تنظیم شده با نسخه سایت فردا دانلود 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E13   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E12   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E11   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E10   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E09   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E08   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E07   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E06   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E05   kooroshtaha
فقط به صورت غیر فشرده آپ کردم 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 E04 720p   kooroshtaha
just upload seperait 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02 - All Episodes - 1080p Web-dl   alilife
من فقظ هماهنگ کردم ترجمه از elka برای دانلود نسخه 1080 سریال به این آدرس مراجعه کنید http://forum.1dlera.in/showthread.php/74825 
Farsi/Persian Breaking Bad - S02   zikojan
ziya <-- تنظیم و زمانبندی از 
Farsi/Persian 720p   kooroshtaha
just upload 
Farsi/Persian Season 2 Bluray 720p 1   nimataghipour
هماهنگ شده برای نسخه بلوری 720 توسط ایران فیلم ریت فراموش نشود 
Farsi/Persian S2 E5 720P 1   elka021
hope u enjoy it 
Farsi/Persian S2 E 8 720P 1   elka021
 
Farsi/Persian episode 7....720P 1   elka021
 
Farsi/Persian episode 6 1   elka021
 
Farsi/Persian breaking_bad_S02_E09_720p_Baranmovie.ir 1   mr.chehei.88
تهیه و ترجمه : یاسر چهری کاملا هماهنگ با 720 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E12.visionx 720p 1   hossein4276
 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02E06.480p 1   pooryadvb
فقط هماهنگی 
Farsi/Persian Breaking bad S2 E4 720p 1   elka021
 
Farsi/Persian breaking bad S2 E3 720P 1   elka021
 
Farsi/Persian Breaking Bad S2 E2 720P 1   elka021
 
Farsi/Persian breaking bad S2 E1 720p 1   elka021
hope to enjoy it 
Farsi/Persian breaking bad S2 E1 720p 1   elka021
hope to enjoy it 
Farsi/Persian breaking bad S2 E1 720P 1   elka021
hope to enjoy it 
Farsi/Persian breaking bad S2 E1 720P 1   elka021
 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E06 1   ZombieX
هیچ زیرنویسی به ورژن من نخورد،حتی انگلیسی، من زمانبندی کردم فقط  
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E03 1   Sadegh.Db
ترجمه ای متفاوت 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 E01 HDTV 720p فصل دو قسمت یک 1   ali.psYcho
اگه ناسازگاری داشت اطلاع بدین 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 ALL EPISODES 1   ARASHAK
سلام.اصلا هماهنگ نبود.با نسخه ای که داشتم هماهنگ کردم.نظر بدین. 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 720p Iran Film 1   Ahmad Shafiee
هماهنگ شده با نسخه 720 ایران فیلم 
Farsi/Persian 720P S2 E9 1   elka021
 
Farsi/Persian Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-NODLABS 13   fereydoon1
زیرنویس ها هماهنگ شده برای Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-NODLABS زیرنویس ها از ELKA_021 و Mohamad2006 ياسر چهري و 
Farsi/Persian Breaking Bad S02 All Episodes 720p 13   Mohamad.Mrb@Gmail.com
زیرنویس کامل فصل دوم به صورت یکجا هماهنگ با نسخه 720 
French Breaking.Bad.S02E01-13.HDTV.French 13   Xenzai
 
French Breaking.Bad.S02E01-13.720p.HDTV.French 13   Xenzai
 
French Breaking.Bad.S02.PAL.MULTi.DVDR-TMIG 13   Matmanamane
Rip DVD zone 2 français 
French Breaking.Bad.S02.720p.Bluray.x264-CLUE 13   Ceyx
 
Indonesian Breaking Bad s02ep11 720p brrip.sujaidr   godsmadman
Resync Dari masukmas 
Indonesian Breaking Bad s02ep09 720p brrip.sujaidr   godsmadman
Resync Dari masukmas 
Indonesian Breaking.Bad.S02E13.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E13.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E12.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E12.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E11.DVDRip 1   DIKIphd
Perbaikan DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E11.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E10.DVDRip 1   DIKIphd
Perbaikan DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E10.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E09.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E09.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-DOT 1   raidenkaskus
Breaking.Bad.S02E08.HDTV.XviD-DOT 
Indonesian Breaking.Bad.S02E08.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E08.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV-FQM.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E07.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E07.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E06.Peekaboo.HDTV-0TV.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E06.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E06.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E05.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV-FQM.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E05.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E04.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E04.Down.HDTV-0TV.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E04.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E03.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E03.Bit.By.A.Dead.Bee.HDTV-0TV.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E03.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E02.Grilled.HDTV-0TV.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E02.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E02.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E01.Seven.rty-Seven.HDTV-0TV.ind 1   masukmas
Hard resync. Maaf kalo kurang pas. 
Indonesian Breaking.Bad.S02E01.DVDRip 1   DIKIphd
DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02E01.480p.BRRIP.x264-Team-ind 1   masukmas
Manually translated. 
Indonesian Breaking.Bad.S02.Cplt.Pack.DVDRip 13   DIKIphd
Breaking Bad-ID Complete SubPack DVDRip 150mb 
Indonesian Breaking.Bad.S02.COMPLETE.PACK.BRRIP.x264-Team-FuSiOn.ind 13   masukmas
COMPLETE PACK. 
Indonesian Breaking Bad - فصل دوم (Complete) BluRay.720p.x264-CLUE [Ganool] 13   The Reds
Resync & Edit subtitle masukmas  
Italian breaking.bad.s02e13.720p.hdtv.x264-2hd 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e12.720p.hdtv.x264-0tv 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e11.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e10.720p.hdtv.x264-0tv 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e09.720p.hdtv.x264-0tv 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e08.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e07.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e06.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e05.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e04.720p.hdtv.x264-0tv 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e03.720p.hdtv.x264-0tv 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e02.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian breaking.bad.s02e01.720p.hdtv.x264-ctu 1   andry2
 
Italian 113 1   ManoMancina
Subsfactory.it - Sottotitoli per passione. 
Italian Breaking.Bad.S02.Season.2.720p.BRrip.x264-VisionX 13   Kal-Earth2
SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory 
Italian 113 13   ManoMancina
Subsfactory.it - Sottotitoli per passione. 
Italian breaking.bad.s02e01.2x01.[sub.ita].[wwwsfactory.it] 14   ManoMancina
Subsfactory.it - Sottotitoli per passione. 
Italian II serie 22   ManoMancina
Subsfactory.it - Sottotitoli per passione. 
Norwegian Breaking.Bad.S02.1080p.BluRay   hzz
ASS & SRT, from the complete series boxset 
Sinhala Breaking Bad Season 2 Complete Sinhala Subtitles   uploadhero
released by KAT@upload-hero 
Spanish Breaking Bad Season 2 Complete 720p.BRrip.Sujaidr 1   Hey Pollo
Breaking Bad Season 2 Complete 720p.BRrip.Sujaidr 
Swedish Breaking.Bad.S02.DVDRip.XviD-NODLABS   Raveen87
Swedish retail subs synced for DVDRip 
Swedish Breaking.Bad.S02.720p.Bluray.x264-CLUE   Raveen87
Swedish retail subs synced for Bluray 
Swedish Breaking.Bad.S02E08.HDTV-DOT.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E07.HDTV-FQM.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E06.HDTV-0TV.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E05.HDTV-FQM.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E04.720p.HDTV.x264-0tv.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E03.HDTV-0TV.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E03.720p.HDTV.x264-0tv.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E02.HDTV-0TV.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E02.720p.HDTV.x264-CTU.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E01.PROPER.DVDRip-NODLABS.SE 1   Xenzai
 
Swedish Breaking.Bad.S02E01.HDTV.XviD-0TV 1   incubator
WWW.SWESUB.NU 
Swedish Breaking.Bad.S02E01.720p.HDTV.x264-CTU 1   incubator
WWW.SWESUB.NU 
Vietnamese SubvietBreakingBadSS2 1   XiuLong
HD 720p BRrip 13 ep 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E13.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E13.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E13.720p.BluRay.x264-EbP 1   doanthien
 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E12.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E12.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E11.HDTV.0tv.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E11.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E11.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E10.HDTV.0tv.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E10.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E10.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E09.HDTV.del.vie 1   ngochungpro
Phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E09.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E09.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E08.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E08.Better.Call.Saul.HDTV-DOT.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E08.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E07.Negro.Y.Azul.HDTV-FQM.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E07.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E07.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E06.Peekaboo.HDTV-0TV.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E06.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E06.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E05.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E05.Breakage.HDTV-FQM.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E05.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | www.phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E04.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E04.Down.HDTV-0TV.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E04.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E03.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E03.Bit.By.A.Dead.Bee.HDTV-0TV.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E03.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E02.Grilled.HDTV-0TV.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E02.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm 3Some: | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r | .: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E02.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm 3Some: | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E01.Seven.Thirty-Seven.HDTV-0TV.vie 1   ngochungpro
Synch từ phụ đề của phudeviet.org 
Vietnamese Breaking.Bad.S02E01.DVDrip.XviD-NODLABS 1   federicnguyen
Nhóm 3Some: | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02E01.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 1   federicnguyen
Nhóm 3Some: | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.  
Vietnamese Breaking.Bad.S02.complete.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 13   xiaoqiao_wu
m720p EPiK 
Vietnamese Breaking.Bad.S02.13E.DVDrip.XviD-NODLABS 13   avada_kedavra
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :. 
Vietnamese Breaking.Bad.S02.13E.All.Bluray.Versions.PhuDeViet.Org 13   avada_kedavra
Nhóm dịch | HolyNighT | federicnguyen | TheMast3r |.: www.phudeviet.org :.