جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Dead of Summer - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Dead.of_.Summer.S01E06.HDTV_.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.HDTV.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.720p.HDTV.x264-SVA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.720p.HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.720p.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV HEVC RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV HEVC PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV BATV   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 HDTV BATV   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E10 720p HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.HDTV.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.720p.HDTV.x264-SVA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.720p.HDTV.x264-SVA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.720p.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E09.720p.HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV HEVC RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV HEVC PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV BATV   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 HDTV BATV   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 720p HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 720p HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E09 720p HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.HDTV.x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.720p.HDTV.x264-SVA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.720p.HDTV.x264-SVA   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.720p.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.720p.HDTV.x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E08.480p.HDTV.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV HEVC RMTeam   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV HEVC PSA   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV BATV   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 HDTV BATV   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 720p HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E08 720p HDTV x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV HEVC RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV HEVC PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV FUM   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV FUM   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV BATV   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV BATV   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV All Releases   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 HDTV All Releases   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 720p HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 720p HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E07 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV HEVC RMTeam   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV HEVC PSA   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV FUM   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV FUM   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV FLEET   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV FLEET   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV All Releases   A3S
علی اصغر - تیم ناین مووی  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E06 HDTV All Releases   ShirinDC
►شيـــــــــريــــــن « Shirin DC»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E05.HDTV.x264-FLEET.mkv   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV.x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV HEVC RMTeam   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV HEVC PSA   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV FUM   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV FUM   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV All Releases   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E05 HDTV All Releases   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E04.HDTV.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E04.HDTV.x264-FLEET   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV.x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV HEVC RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV HEVC PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV FUM   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E04 HDTV All Releases   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E03.HDTV.x264-FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E03.HDTV.x264-FLEET   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani  
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E03 HDTV.x264-FLEET   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E03 HDTV HEVC RMTeam   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E03 HDTV HEVC PSA   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E03 HDTV FUM   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead.Of.Summer.S01E03 HDTV BATV   Mary.Gold
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead Of Summer.S01E01 HDTV x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E04 HDTV x264-FLEET   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV HEVC RMTeam   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV HEVC PSA   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV FUM   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV FLEET   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV BATV   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E04 HDTV All Releases   Sir.Mohammad.Ghasemi
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم Sow-Time.Info & 9Movie1.In 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E03 HDTV HEVC RMTeam   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E03 HDTV HEVC PSA   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E03 HDTV FUM   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E03 HDTV BATV   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E03 HDTV All Releases   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 HDTV XviD-FUM   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 HDTV XviD-FUM   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 HDTV x264-BATV   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 HDTV x264-BATV   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 720p WEBRip HEVC   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 720p WEBRip HEVC   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 720p HDTV x264-BATV   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 720p HDTV 2CH x265 HEVC-PSA   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 720p HDTV 2CH x265 HEVC-PSA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E02 480p Webrip   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم  
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 480p Webrip   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E02 480p   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani  
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 HDTV x264-FLEET   S.U.R.V.I.V.O.R
S.U.R.V.I.V.O.R ترجمه و تنظیم توسط 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E01 HDTV 720p HEVC x265-RMTeam   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E01 HDTV 720p x264-FLEET   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــن و مـــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄TinyMoviez 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV x264-FLEET   S.U.R.V.I.V.O.R
S.U.R.V.I.V.O.R ترجمه و تنظیم توسط 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV x264-FLEET   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV x264   ShirinDC
►هماهنگ با ورژن Web Rip◄ 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV HEVC x265-YSteam   S.U.R.V.I.V.O.R
S.U.R.V.I.V.O.R ترجمه و تنظیم توسط 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   S.U.R.V.I.V.O.R
S.U.R.V.I.V.O.R ترجمه و تنظیم توسط 
Farsi/Persian Dead of Summer S01E01 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   A3S
علی اصغر و محمد - تیم ناین مووی و شوتایم 
Farsi/Persian Dead Of Summer S01E01 480p   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani  
Farsi/Persian Dead of Summer - 01x07 - Townie.FLEET.   Behnam Hasani
[ iMovie-DL] تیم ترجمه : Behnam Hasani 
Farsi/Persian Dead.of.Summer.S01E10.720p.HDTV.x264-SVA   ShirinDC
►مترجــمین: شيــريــــن و مــــهرنــاز « Shirin DC & Mary Gold»◄ TinyMoviez