جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.MP3-FGT   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.MP3-FGT   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.AC3-FGT   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.AC3-FGT   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-iFT   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-iFT   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   Jutem
SRT ترجمة نتفليكس بصيغة  
Arabic Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   Jutem
SRT ترجمة نتفليكس بصيغة  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Jutem
SRT ترجمة نتفليكس بصيغة  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb   txoo4
🔥 idx-sub تم تحسين جودة الخط 🔥  
Arabic Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb   MaYouniss
** IDX/Sub الترجمة الأصلية **  
Brazillian Portuguese little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
Danish Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
English Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.MP3-FGT   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.MP3-FGT   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.AC3-FGT   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.AC3-FGT   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   GoldenBeard
𝐇𝐈 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   GoldenBeard
𝐇𝐈 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-iFT   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-iFT   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   GoldenBeard
𝐇𝐈 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   GoldenBeard
𝐇𝐈 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.720p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.720p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.720p.NF.WEBRip.700MB.iExTV   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.720p.NF.WEBRip.700MB.iExTV   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   GoldenBeard
𝐇𝐈 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   GoldenBeard
𝐇𝐈 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 -- 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐬 
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   FrancisSubs
NON-SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. Pls. rate. 
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   FrancisSubs
SDH. Improved & fixed subtitle for WEBRip version. 
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   bozxphd
HI Removed ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE  
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   bozxphd
SDH ❤️ Perfect Sync WEBRip|HDRip ❤️. Fixed Common Errors. Source:Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE 
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
English Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.MP3-FGT   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.XviD.AC3-FGT   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.x264-STRiFE   YAYA.Dilmaj
ترجمه و زیرنویس از YAYA|| ارائه ای از وبسایت رسانه ی کوچک LiLMeDiA.TV 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.x264-MkvCage   YAYA.Dilmaj
ترجمه و زیرنویس از YAYA|| ارائه ای از وبسایت رسانه ی کوچک LiLMeDiA.TV 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   YAYA.Dilmaj
ترجمه و زیرنویس از YAYA|| ارائه ای از وبسایت رسانه ی کوچک LiLMeDiA.TV 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Farsi/Persian Little Evil 2017.ALL.WEBRip   mamaliori
💓WWW.KINGMOVIE.BIZ💓 ♛فیلم های جدید را با زیرنویس فارسی دانلود کنید♛ ♔instagram.com/kingmovie.co♔ ♛ما را در اینستاگرام دنبال کنید♛ 
Finnish Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
French Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   Hillaz
WEBRip Z2 
French little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
German little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
German Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
Hebrew Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   Toxin007
 
Hebrew Little.Evil.2017.720p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb   Anonymous
תורגם ע"י גלעד קשר Highlander נערך וסונכרן ע"י ,Netflix-נקרע מ 
Hebrew Little.Evil.2017.2160p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb   Anonymous
תורגם ע"י גלעד קשר Highlander נערך וסונכרן ע"י ,Netflix-נקרע מ 
Hebrew Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   Anonymous
תורגם ע"י גלעד קשר Highlander נערך וסונכרן ע"י ,Netflix-נקרע מ 
Hebrew Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTb   Anonymous
תורגם ע"י גלעד קשר Highlander נערך וסונכרן ע"י ,Netflix-נקרע מ 
Indonesian Little.Evil.2017.720p.WEBRip.x264-STRiFE   Bandar1
 
Italian little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
Malay Little Evil 2017 Semua WRIP   din1705
[Malaysia Subbers Crew] Dilarang resync ke versi lain atau reupload; kecuali oleh team MSC. 
Norwegian Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
Polish little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
Portuguese little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
Spanish Little.Evil.2017.WEBRip.x264-FGT   Commotion7
Originals WEBRip/HDrip 
Spanish Little.Evil.2017.1080p.WEBRip.x264-STRiFE   Commotion7
Originals WEBRip/HDrip 
Spanish Little Evil 2017 INTERNAL 1080p WEB x264-JAWN   Commotion7
Originals WEBRip/HDrip 
Swedish little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman
 
Swedish Little.Evil.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-NTG   Firewalker.dk
Retail subs from JAWN from HoundDawgs.org 
Thai Little Evil (2017) 720p WEBRip 750MB - MkvCage   tre2004
runtime 01:34:46 
Turkish little.evil.2017.1080p.webrip.x264-strife   Chromeman