جستجو زیرنویسی   هدر سایت زیرنویسی

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Tulip Fever Official Teaser   LunarMoon
Timing & Subs by Lun@r Moon 
Farsi/Persian Tulip Fever First Official Teaser_ Persian Translation   LunarMoon
Nasrin : مترجم Nabz1394@gmail.com